Služby jednotlivcům, firmám, obcím

Je jistě naivní si myslet, že firmy, disponující nejmodernější technikou se zabývají jenom jedním segmentem trhu. Vodovodní přípojky, kanalizace, septiky jednotlivých soukromých domů, to vše je jen kosíček celkového záběru těchto firem. Nejen výstavby, rekonstrukce, ale i opravy, revize, čištění, rozbory odpadů, vedení dokumentace a spousta dalších souvisejících činností. Odborníci jsou tu vždy pro vás, dostupní v celé republice.

Citlivá oblast z hlediska ekologického

Zejména co se týká odpadového hospodářství, je to velice citlivá a poslední desetiletí ostře sledovaná oblast. Pokud máte nezávadný zdroj pitné vody, jste šťastni, ale neméně důležitý je odpad splašků z domu pryč. Proto se v této oblasti nedá nic podcenit.