Ready made společnosti

Jaký je rozdíl mezi společností sro a LTD? LTD společnost je velmi podobná českým společnostem s ručením omezeným a prodej ready made společnosti je zde také velmi rozšířen. Hlavní výhodou založení LTD je prestiž, která napomáhá podnikajícím subjektům v profesionálním působením na české a hlavně zahraniční partnery.
Jednatelem firmy může být jakákoliv fyzická osoba a to bez doložení rejstříku trestů. Je ale velmi důležité, aby sídlo společnosti v Anglii bylo plně funkční. Tím se zaručuje, že prodej ready made společnosti
může proběhnout bez potíží, a že se nejedná o podvodnou společnost a o zneužití sídla firmy.

Jaké je ručení

Při založení LTD společnosti se ručí pouze majetkem, který je společnosti, soukromý majetek není zahrnut do procesu likvidace společnosti. Prodej ready made společnosti je jednodušší, ale u LTD společnosti je výhoda, že může být jedna fyzická osoba společníkem neomezeného počtu společností Limited.