Podvod vládne světem

V současné době je nepoctivost, bohužel, normou lidského chování, která se stává nejen obecně předpokládanou, ale mnohdy také stále více blahosklonně tolerovanou. Jak se říká, člověk si zvykne i na šibenici a tak se stává postupně nepoctivost a podvod běžnou normou lidského chování, zejména v pragmatické části naší společnosti a mezi mladými lidmi. Tento trend ale nemůže nalézat oběti v řadách těch, kteří s touto normou dopředu kalkulují. Proto jsou stále nejčastější obětí této nepoctivosti a podvodů lidé, kteří byli zvyklí z dob dřívějších na běžné morální jednání mezi lidmi, ti, kteří byli vychováni k poctivosti a pravdě, a kteří ji proto i automaticky očekávají od svého okolí. Tedy zejména senioři.

Pozor na různé finty

Je signifikantní, že obětmi podvodů jsou nejčastěji starší lidé. Konečný výpočet starobního důchodu a odchod do penze pro tyto lidi neznamená často jen odpočinek po celoživotní práci, ale i přesun do pozice potenciální oběti činnosti lumpů.